Tuntikirjaus-sovelluksella eroon tulosteista

Verkkopohjainen tuntikirjausjärjestelmä vähensi huomattavan määrän työtunteja tulosteiden ja excel -tiedostojen siirtelystä sekä yhtenäisti tuntien kirjaamiskäytäntöjä YSAO:lla.

HAASTE Todella monimuotoisen tuntikirjaus käytännön yhtenäistäminen sekä saattaminen ohjelmalliseen muotoon. Myös TES oli otettava huomioon jotta tuntimäärät ovat käytettävissä suoraan palkanlaskennassa.

RATKAISU PHP Sovelluskehyksellä luotu uniikki järjestelmä jossa palkanlaskenta hoituu kirjauksesta kertoimineen, kustannuspaikkoineen ja hyväksytyskierroksineen suoraan palkanlaskentaan. Ohjelmistoon luotiin myös LDAP kirjautuminen helpottamaan pääylläpitäjän työtä.

TULOKSET

  • Yhtenäiset käytännöt tuntikirjauksiin
  • Huomattava työajan säästö

AVAINSANAT Sovellus PHP/MySQL Ohjelmointikehys LDAP kirjautiminen Integraatioita Pasi Jari Juha

Avainkysymykset

Kuinka päästään eroon paperisista tuntilistoista?
Kuinka tuntikirjausten tekeminen käyttäjälle luodaan mahdollisimman helpoksi?

Project Images

Asiakkaitamme

“Hyvä webstrategia mahdollistaa yrityksen näyttää isommalta, puhua kovemmin ja tavoitella pidemmälle. Siinä hieman ajateltavaa.”
(1.3.2013)