Startup pilvisovellus rakennusalalle

Taloinfo on asukasviestintään ja rakennusurakoinnin projektinhallintaan kehitetty pilvisovellus. Erittäin kiehtovan sovelluksesta tekee kuuden eri kanavan viestintäputki.

HAASTE Luoda sovellus jossa hyvinkin laajat projektit voi hahmottaa helposti sekä viedä projektien viestintä täysin uudelle tasolle.

RATKAISU Pilvisovellus jossa yhdistyy todella monia eri teknisiä ratkaisuja kuten infotaulujen Linux alusta, facebook applikaatio, maksumuuri, verkkokauppa, sms rajapinta, integraatioita (mm. Itella Ipost) sekä drag and drop käyttöliittymämallit projektien hallintaan.

TULOKSET

  • A completely new ideology for enhancing communication
  • The most promising application for project management and residential communication on the Finnish markets

AVAINSANAT Sovellus PHP/MySQL Ohjelmointikehys Integraatioita SMS Info TV Facebook App Integrations Pasi Jari Sami Mika

Avainkysymykset

Mitkä ovat päätoiminnallisuudet?
Miten yhdistämme eri teknologiat toisiinsa?
Miten käyttäjät toimivat eri tilanteissa?

Kuvia projektista

Taloinfosta voi lähettää viestejä kuudella eri viestintäkanavalla

Asiakkaitamme

“Hyvä webstrategia mahdollistaa yrityksen näyttää isommalta, puhua kovemmin ja tavoitella pidemmälle. Siinä hieman ajateltavaa.”
(1.3.2013)