Warning: ./cache is not writeable. Make sure you've set the correct relative or absolute path, and that the location is server-writable. in /var/www/production/it-systems.fi/public_html/feeder/library/SimplePie.php on line 1369

Miten kiihdytät asiakkaan ostopäätöstä verkossa

Miten vaikutat ostopäätökseen ilman fyysistä myyjää? Kerro tarinasi, kosketa ostajaa. tiivistä sanomasi.

Kerro verkossa selkeästi ja realistisesti mitä etua tuotteesi tai palvelusi tarjoaa. Miksi ja miten se tuottaa käyttäjälle lisäarvoa. Supermyyjän myyntipuhe on enemmänkin tarina, jonka vastaanottaja ymmärtää, se herättää keskustelua sekä tunteita ja vaikuttaa ostopäätökseen.

Hyvin suunniteltu sisällöntuotanto herättää varmasti keskustelua sekä poistaa esteitä mahdolisesta kaupanteolta.

Se miten asiasi esität verkossa, joko kiihdyttää tai laimentaa ostopäätöstä. Verkko voi olla yrityksen aktiivisin myyntimies. Se vaatii kuitenkin tarinan kiteyttämisen niin, että mahdollinen tuleva asiakas ymmärtää mitä lisäarvoa pystyt hänelle tuottamaan.

Hyvin rakennettu verkkostrategia pystyy tuomaan tilauksia heti, sekä rakentamaan toiminnallesi viestinnällistä pohjaa.

4 faktaa digitaalisesta sisällöntuotannosta:

71% ostajista aloittaa tiedonhaun verkosta

70% B2B ostoproseseista on tehty ennen yhteydenottoa

60% ihmisistä käyttää verkkoa ostopäätöksen vahvistamiseen

Ihminen joka on katsonut verkossa videon, ostaa 85% helpommin palvelun kun se joka ei ole katsonut videota.

    More blog entries

    “Hyvä webstrategia mahdollistaa yrityksen näyttää isommalta, puhua kovemmin ja tavoitella pidemmälle. Siinä hieman ajateltavaa.”
    (1.3.2013)