Warning: ./cache is not writeable. Make sure you've set the correct relative or absolute path, and that the location is server-writable. in /var/www/production/it-systems.fi/public_html/feeder/library/SimplePie.php on line 1369

Progressiivinen web kehitys, ei vain kehittäjien sanahelinää

Jo pitkään varsinkin Suomen ulkopuolella on puhuttu progressiivisesta web kehityksestä. Progressiivinen web kehitys tarkoittaa yksinkertaistettuna verkon suunnittelua ja kehitystä kolmessa pääkerroksessa.

  • sisältö

  • design

  • interaktiivisuus

Pääasiallisena tavoitteena progressiivisessa kehityksessä on saattaa sisältö muotoon jonka kaikki päätelaitteet ja selaimet voivat tulkita.

Toteustapana tämä onkin jo käytössä laajasti, mutta ajatusmaailma laahaa edelleen perässä. Webin ajatellaan edelleen koostuvan yhdestä kerroksesta, jonka selain tulkitsee joko oikein tai väärin. Tämä ajaakin verkon muotoon, jossa sisältö toimii kyseisellä designillä ja tekniikalla, mutta jos tekniikka ja design muuttuu (esim. selain ei tue tekniikkaa) ei sisältö ole enää houkutteleva tai jopa lakkaa toimimasta.

Progressiivinen kehitys on parhaimmillaan ajatusmallina

Progressiivinen web onkin parhaimmillaan, kun sisältö ja muut kerrokset ovat jo ajatustasolla erotettu toisistaan. Tämä mahdollistaa kaikkien kolmen kerroksen kehittämisen omana vaiheenaan myös tulevaisuudessa. Eli sisältö ei ole sidottu teknologiaan tai esitysmuoto sisältöön. Tässä kohdataankin suurin haaste varsinkin julkaisujärjestelmiä käyttävien palvelujen osalta. Miten sisältö saatetaan teknologia riippumattomaan muotoon ja kuvataan oikein (semanttinen HTML merkkaaminen)?

Sisällön kuvaamista on totuttu tekemään palveluiden ohjelmoinnin yhteydessä, jolloin esimerkiksi julkaisujärjestelmään tuotettu sisältö on jäänyt kuvaamatta kokonaan. Tämä ei tietenkään ole tarkoituksenmukaista, mutta nykyteknologia ei ole täysin valmis progressiiviseen kehitykseen tai semanttiseen HTML merkkaamiseen. Kuitenkin jos ajatusmalli sekä tekniikka viedään mahdollisimman pitkälle kohti progressiivista kehitystä ovat tulokset jo nykyteknologialla huomattavia.

Miksi verkkoa tulisi suunnitella progressiivisesti?

  • Verkkoa rakennetaan sisällön takia ei tekniikoiden

  • Sama sisältö voidaan esittää eri muodoissa

  • Design ja interaktiivisuus”vanhenevat” huomattavasti nopeammin kuin sisältö

  • Sisällön optimointi helpottuu ja tehostuu

  • Sama sisältö on saatavilla kaikilla laitteilla ja selaimilla

  • Sisältö kuvataan oikein jolloin myös koneet voivat ymmärtää sisällön merkityksen

More blog entries

“Hyvä webstrategia mahdollistaa yrityksen näyttää isommalta, puhua kovemmin ja tavoitella pidemmälle. Siinä hieman ajateltavaa.”
(1.3.2013)