Sovellus asiakkaiden sitouttamiseen

Muksuklubi on lapsien vanhemmille suunnattu lojaliteettisovellus. Muksuklubi tarjoaa mm. pisteisiin pohjautuvan verkkokaupan, jossa pisteitä kerätään tai voitetaan esimerkiksi kilpailuista.

HAASTE Olemassaolevan pistekaupan laajentaminen klubisovelluksella niin, että eri toiminnallisuuksia voidaan rakentaa ketterästi jälkikäteen.

RATKAISU Pistekaupan yhteyteen rakennettiin täysin uusi responsiivinen sovellus. Sovellus integroituu verkkokauppaan, lisäten mahdollisuuden laajentaa klubin toimintaa asiakkaan haluamaan suuntaan. Loimme myös rajapinnan pisteiden lisäykseen, joka mahdollistaa pisteiden käytön esimerkiksi kampanjoinnissa.

TULOKSET

  • Responsiivinen & päätelaiteriippumaton sovellus
  • Integraatio olemassaolevaan pistekauppaan. Visuaalinen uudistus verkkokauppaan ja automaatinen tilin synkronointi
  • Rajapinta pisteiden hallintaan ja lisäyksiin
  • Mahdollisuus personoituun sisältöön
  • Laajennettavissa todella laajasti eri toiminnallisuuksilla
  • Huima kehitys brändiarvossa & 92% positiivinen palaute

AVAINSANAT Sovellus PHP/MySQL Ohjelmointikehys Pisteet Asiakkaiden sitouttaminen Sisällön personointi Mika Pasi Jari Sami Richard

Avainkysymykset

Miten sovellus on laajennettavissa mahdollisimman monipuolisesti?
Miten luoda mahdollisimman hyvä käyttökokemus?
Miten lisätään luonnollista liikennettä?

Kuvia projektista

Asiakkaitamme

“Hyvä webstrategia mahdollistaa yrityksen näyttää isommalta, puhua kovemmin ja tavoitella pidemmälle. Siinä hieman ajateltavaa.”
(1.3.2013)